SEO-Thai.com

Thailand Search Engine Optimization Services
SEO-Thai l Company Profile l Privacy Policy l Terms of Agreement l FAQ l Contact Us l Site Map l Links
SEO-Thai ServicelSEO ArticleslMajor Search EngineslOur Customerlสมัครใช้บริการlแจ้งชำระค่าบริการ

Search Engine Marketing

การทำตลาดผ่านเว็บไซต์ค้นหา
เมื่อเรารู้ว่า Search Engines ทำงานอย่างไร? และรู้จักวิธีการค้นหาคำต่าง ๆ ด้วยเว็บไซต์ค้นหาแล้ว ก็คงจะพอมองเห็นแล้วว่าเราจะนำเว็บไซต์ค้นหาเหล่านั้นมาเป็นเครื่องมือในการตลาดของเราได้อย่างไร ใช่แล้วครับ เราต้องหาวิธีที่จะบอกกับ Robot หรือ เข้าไปเพิ่มชื่อ (Submission) เว็บไซต์ของเรา ให้กับเว็บไซต์ค้นหา ต่าง ๆ ด้วยคำที่เราต้องการให้คนค้นหาเราพบ (Key Word) ซึ่ง เทคนิคและขั้นตอนต่าง ๆ ในการทำให้เว็บไซต์ค้นหา รู้จักเรามีอยู่หลายวิธี ดังต่อไปนี้

 1. จัดเตรียมเนื้อหาของเว็บไซต์ให้ตรงกับคำที่ต้องการจะค้นหา เช่น เราทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อที่จะขายแมวของไทย (Thai Cat) เราก็ต้องใส่เนื้อหาที่มีคำว่าแมวเข้าไปในทุก ๆ หน้าของเว็บไซต์ของเรา โดยเรามีจุดมุ่งหมายที่ว่า "ให้คนที่ต้องการจะหาแมวไทย" หาเว็บไซต์ของเราเจอ เราก็ทำการเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับแมว เล่าประวัติความเป็นมา หรือ อธิบายรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับแมว รวมถึง นำเสนอแมวของเรา เข้าไปในเว็บไซต์ โดย เน้นเนื้อหาให้มีความว่า Thai Cat ปรากฏอยู่ ในทุกๆ ย่อหน้าหรือทุก ๆ หน้าในเว็บไซต์ของเรา ซึ่งในเอกสาร HTML ของเราจะมีการใส่ แทกส์ ที่ทำไว้สำหรับ เว็บไซต์ค้นหา โดยเฉพาะ เราก็ใส่คำค้นหาของเราเข้าไปใน แทกส์ นั้น ๆ (ควรศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องการเขียนเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML)

  ซึ่ง TAG ที่สำคัญสำหรับให้เว็บไซต์ค้นหา หาเราเจอ มีดังนี้
  <TITLE> </TITLE>
  <META NAME="Keywords" CONTENT=" ">
  <META NAME="Description" CONTENT=" ">
  ทั้งสาม แทกส์นี้ มีความสำคัญอย่างมาก ที่จะต้องแต่งประโยคและข้อความให้คำค้นหาของเราสามารถค้นเจอได้ ขอให้ดูจากตัวอย่างดังต่อไปนี้
  <TITLE>Emarketing - Marketing Technique</TITLE>
  <META NAME="Keywords" CONTENT="Emarketing Marketing Technique">
  <META NAME="Description" CONTENT="Emarketing the department of Technology.co.th will help you about emarketing technique and internet marketing">
  จากตัวอย่างจะสามารถอธิบายได้ดังนี้
  <TITLE> เป็นแทกส์ที่ใช้สำหรับบอกเว็บไซต์ค้นหาว่า เว็บของเรามีจุดประสงค์ใช้ทำอะไร มีคำค้นหาอะไร ซึ่งเว็บค้นหา ส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับคำใน <TITLE> มากที่สุด
  <META NAME="Keywords"> เป็นแทกส์ที่ใช้สำหรับบอกเว็บไซต์ค้นหาว่า เว็บของเราต้องการจะให้ใช้คำค้นหาว่าอะไรบ้าง
  <META NAME="Description"> เป็นแทกส์ที่ใช้สำหรับบอกเว็บไซต์ค้นหาว่า เว็บของเรามีรายละเอียดคร่าว ๆ ว่าอย่างไร
 2. เมื่อจัดเตรียมข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งใส่ แทกส์ที่จำเป็นแล้ว ก็ถึงขั้นตอนการบอกให้ เว็บไซต์ค้นหา รู้จักเว็บไซต์ของเรา โดย เราจะต้องเข้าไปที่ เว็บไซต์ค้นหาต่าง ๆ ที่เป็นที่นิยมของคนทั่วโลก หรือ Major Search Engine & Web Directory นั่นเอง เช่น Google Yahoo MSN AOL Dmoz เนื่องจากว่า 90% ของผู้ใช้ อินเทอร์เน็ตทั่วโลก ใช้เว็บไซต์ค้นหาเหล่านี้ ซึ่งเทคนิคการ นำเว็บของเราไปเพิ่มชื่อใน Major Search Engine & Web Directory ก็แตกต่างกันไป และ มีทั้งเพิ่มชื่อแบบฟรีและเสียเงิน

  สำหรับวิธีการ เพิ่มชื่อนั้น เมื่อเข้าไปใน เว็บไซต์ค้นหาแล้ว ให้มองในหน้าแรก ของเว็บไซต์ค้นหานั้น ๆ หาคำว่า Add Url หรือ คำว่า Submit a site เมื่อหาเจอแล้ว ก็ กด เข้าไปในหน้า Add Url หรือ Submit a site เลย เมื่อเข้าไปแล้วจะมีข้อมูลบอกว่า ต้องทำอย่างไร บ้าง แต่ถ้าหากว่า บางเว็บไซต์ค้นหา เราหา ทั้งสองคำนี้ไม่เจอ ก็ต้องหา HELP ให้เจอครับ เมื่อเจอ HELP แล้วก็เข้าไปอ่านว่าวิธี Add URL และ Submit Website ทำอย่างไร ซึ่งทุก เว็บไซต์ค้นหา จะมีวิธีการ เพิ่มชื่อเข้าไป อยู่ในหน้า HELP อยู่แล้วครับ


 3. เมื่อเพิ่มชื่อแล้วต้องคอยตรวจเช็ค
  เมื่อเราทำการเพิ่มชื่อเว็บไซต์ของเราเข้าไปในเว็บไซต์ค้นหาแล้ว ปกติจะใช้เวลาประมาณ 6 - 12 สัปดาห์ ในการที่ชื่อเราจะปรากฏในเว็บค้นหา ซึ่งวัน ๆ หนึ่งมีคนเพิ่มชื่อเป็นล้าน ๆ คน ดังนั้น เว็บไซต์ค้นหา ก็จะใช้เวลานานในการที่จะเข้ามาทำการเก็บข้อมูลคำค้นหาต่าง ๆ จากเว็บไซต์ของเรา แต่ก็มีบางเว็บไซต์ค้นหา ที่ยินดีให้จ่ายเงินเพื่อเร่งเวลาในการ เข้ามาเก็บข้อมูล เช่น Yahoo.com เก็บค่าใช้จ่าย 299 เหรียญ ในการที่จะนำเว็บไซต์เราขึ้นใน Yahoo.com ภายใน 7 วัน ซึ่งหากใครไม่ต้องการรอ 2 - 3 เดือน ก็สามารถใช้บริการนี้ได้เช่นเดียวกัน แต่ในช่วงแรก แนะนำให้ ใช้แบบธรรมดาดีกว่า เพราะส่วนใหญ่แล้ว ไม่เกิน 2 สัปดาห์ ก็จะมีชื่อปรากฏ อยู่ใน หน้าเว็บไซต์ค้นหาต่าง ๆ ครับ ส่วนเรื่องว่าจะได้อันดับไหนนั้น ขึ้นอยู่กับการ ออกแบบเนื้อหา และ คำค้นหาของเราว่าจะ สามารถออกแบบและจัดทำให้อยู่ในอันดับดี ๆ เช่น หน้าแรก ได้หรือไม่ ซึ่งหากทุ่นเวลาก็สามารถหา ผู้ที่ชำนาญในด้านนี้ หรือ ใช้บริการของเรา SEO-Thai Search Engine Optimization ช่วยจัดทำให้ก็ได้ครับ

  ส่งท้าย
  จากที่ได้อ่านมาแล้วจะเห็นได้ การทำ Keyword เพื่อให้ Search Engine ค้นเว็บไซต์เราพบนั้น มีขั้นตอนและวิธีการที่ไม่ยาก และ ไม่ง่ายจนเกินไป เจ้าของเว็บไซด์บางท่าน ก็สามารถทำด้วยตนเองได้ ขึ้นอยู่กับว่า ใครจะมีความชำนาญในการวิเคราะห์ Keyword และ การจัดวางตำแหน่งคำ ต่าง ๆ ได้ดีกว่ากัน หากท่านใดสนใจ แนะนำให้ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้มากกว่านี้แล้วค่อยจัดทำเพราะการทำแต่ละครั้งถ้าหากผิดพลาดจะใช้เวลาแก้ไขนาน หวังว่าเจ้าของเว็บไซด์ คงจะนำความรู้นี้ไปใช้ได้เป็นประโยชน์กับงานกับธุรกิจของตนเองได้ และ หากผู้เจ้าของเว็บไซด์ท่านใดมีปัญหา หรือต้องการซักถาม สามารถส่งอีเมล์มาสอบถามจากเราได้ที่ support@seo-thai.com เรายินดีที่จะให้คำปรึกษาและตอบคำถามทุกท่านอย่างเต็มความสามารถ…… หรือหากสนใจใช้บริการ Search Engine Marketing ของเราก็ยินดีให้บริการครับ ดูบริการของเรา กดที่นี่
TOP

SEO-Thai ServicelSEO ArticleslMajor Search EngineslOur Customerlwww.us-payday.com
SEO-Thai l Company Profile l Privacy Policy l Terms of Agreement l FAQ l Contact Us l Site Map l Links
© 2003 Electronic Commerce Co., Ltd. All Rights Reserved SEO Thailand support@seo-thai.com